Hoe wendbaar en
weerbaar worden,
als de waan
van de dag regeert!

Inspiratiesessie voor topmanagement

Workshop Prikkel

Achtergrond

Zorginstellingen hebben het niet makkelijk. Falende marktwerking, knellende regelgeving, een hoog personeelsverloop en dus tekorten en tegelijkertijd zijn door dat alles de kosten druk bezig de opbrengsten te overtreffen. Geen fijn perspectief en voor de leiding van een zorginstelling ‘never a dull moment’. De waan van de dag regeert, maar hoe kom je daar uit?

Doel

Om zorginstellingen daarmee te helpen bedachten wij ‘Prikkel’ een compacte en praktische inspiratiesessie voor het topmanagement van zorginstellingen. Vanuit onze perspectieven ‘prikkelen’ en confronteren we. We duwen tegen bestaande situaties aan en alleen wat voldoende robuust is blijft overeind staan. Maar ook helpen we bij een nieuwe bouwtekening die helpt bij wat er toe doet, als zorginstelling voorsorteren, wendbaar en weerbaar zijn.

De touwtjes zelf zoveel mogelijk in handen en daarmee grip.

Doelgroep

‘Prikkel’ is vooral bedoeld voor bestuurders en stafdirecties van zorginstellingen met de wens en ambitie om vooral met elkaar en integraal het verschil te gaan maken.

duurzaam doelen realiseren

Programma

Het programma is vormgegeven als workshop met als rode draad ‘management control’.

Hoe kun je als leiding van een zorginstelling het gedrag van de organisatie zodanig beïnvloeden dat die organisatie efficiënt, effectief en vooral duurzaam haar doelen weet te realiseren?. Daarbij komen thema’s aan de orde als strategie en cultuur, (personeels)planning & control, maar ook hoe je dat gedrag kunt/moet beïnvloeden en veranderen om ‘in business’ te blijven.

Duur

Onder ‘compact’ verstaan we een prikkelende sessie van gemiddeld twee uur. Voor een zorginstelling met de ambitie om stappen te zetten is het daarmee een kick-off.

Planning & locatie

‘Prikkel’ is vormgegeven als een in company en dus besloten workshop waarin ruimte is voor twijfels en frustraties, maar ook verandering en verbetering kunnen starten.

Locatie en planning van een sessie zijn daarmee op maat van betreffende organisatie.

Drs. Fons Groen CMC, is verbonden aan Topnetwerk en is een ervaren en betrokken toezichthouder, adviseur, coach en trainer. Hij is ruim 25 jaar actief in en voor maatschappelijke organisaties. Hij kent de rollen van bestuurder en toezichthouder uit eigen ervaring.

Drs. Jan de Kroon, is DGA van Improfin Groep en helpt organisaties bij het ontwikkelen en op peil houden van management control. Daartoe weet hij schijnbaar complexe problematiek terug te brengen tot de essentie en interne verbindingen te verbeteren zodat er een gezamenlijk platform is voor verandering en verbetering.

B.Sc. Stef Huijboom, is partner van Get Aware BV en als adviseur & projectleider actief op het snijvlak van personeel en data en helpt zorginstellingen bij het structureel beter plannen en sturen van personeelscapaciteit en het van daaruit creëren van een stabielere werkomgeving voor zorgprofessionals. Hij gebruikt 13 jaar HR-Analytics ervaring om organisaties inzichten te geven op het HR vlak.