Hoe te anticiperen
en te vertrouwen
op data gedreven inzichten!

Praktische workshop voor HR en Control

Workshop HR Analytics

Achtergrond

De druk op de arbeidsmarkt maakt dat organisaties steeds meer gedwongen worden om efficiënter en effectiever met hun resources om moeten gaan omdat werving alleen niet meer voor voldoende instroom zorgt. Dit maakt ook dat organisaties steeds bewuster dienen te worden van de dynamiek omtrent resources. Dat vraagt om data gedreven inzichten die hierin bijdragen.

Doel

Om hierin te ondersteunen geven we een workshop HR Analytics die je meeneemt in de toepassing van HR Analytics en wat er voor nodig is om het goed toe te passen.

Hoe kun je als HR manager, HR business partner of business controller ondersteund worden met goede inzichten om je adviserende rol verder te professionaliseren richting operationeel management?

HR Analytics is de basis voor strategische capaciteitsplanning, waardoor je data gestuurde beslissingen kunt nemen en de personeelscapaciteit optimaal kunt benutten om te voldoen aan de behoeften van de organisatie en de markt.

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor HR managers, Concern en business controllers en managers.

HR-Analytics

Programma

Lees hier wat de meerwaarde is van HR Analytics. Tijdens de workshop zal worden ingegaan hoe je HR Analytics implementeert, onderhout, en goed gebruikt in de organisatie.

1. Je krijgt inzicht in historische patronen en wordt bewust van de personeelsdynamiek binnen de organisatie. Door trends in vraag en aanbod van personeel te begrijpen, kun je als organisatie beter anticiperen op toekomstige behoeften en strategische beslissingen nemen met betrekking tot capaciteitsplanning.

2. Voorspellende analyses: Met behulp HR-data en goede tools, kun je toekomstige personeelsbehoeften voorspellen. Dit stelt je in staat om proactief in te spelen op veranderende omstandigheden en de juiste capaciteitsmaatregelen te nemen om aan de vraag te kunnen voldoen.

3. Optimalisatie van het personeelsbestand: HR Analytics biedt inzicht in de huidige samenstelling van het personeelsbestand, waaronder vaardigheden, ervaring, prestaties en diversiteit. Door deze gegevens te analyseren, kun je de optimale mix van talent identificeren en strategische beslissingen nemen over werving, selectie, ontwikkeling en behoud van medewerkers.

4. Kostenbeheersing: Het gebruik van HR Analytics bij capaciteitsplanning stelt je in staat om kosten te beheersen door middel van een optimale inzet van personeel. Door het identificeren van overbezetting, onderbezetting en inefficiënties kun je maatregelen nemen om de kosten te verlagen, zoals het aanpassen van roosters, het doelmatig inzetten van flexibel personeel of het uitbesteden van bepaalde taken.

5. Strategische besluitvorming: HR Analytics levert betrouwbare en feitelijke gegevens op basis waarvan strategische beslissingen kunnen worden gemaakt. Het stelt HR, control, directie en management in staat om weloverwogen keuzes te maken op basis van data en feiten, in plaats van te vertrouwen op intuïtie of subjectieve beoordelingen. Door goed gebruik te maken van de juiste tools kun je met scenario’s snel het effect doorrekenen van de te nemen strategische keuzes.

6. Continue verbetering: Door HR Analytics toe te passen in capaciteitsplanning, kun je de effectiviteit van de beslissingen, maatregelen, HR programma’s en afdelingen evalueren. Door voortdurend te analyseren en te meten, krijg je inzicht in de impact van capaciteitsbeslissingen en kun je deze waar nodig tijdig aanpassen, verbeteren of stoppen.

Duur

Onder ‘compact’ verstaan we een sessie van gemiddeld 3 uur.

Planning & locatie

De workshop bestaat uit een open inschrijving op de aangegeven data, of kan als in-company workshop worden gegeven.

B.Sc. Stef Huijboom, werkt onder de naam van Get Aware BV als adviseur, actief op het snijvlak van personeel en data en helpt zorginstellingen bij het structureel beter plannen en sturen van personeelscapaciteit en het van daaruit creëren van een stabielere werkomgeving voor zorgprofessionals.